Víte, že...
Zajímavosti a aktuality nejen z naší obce.

6.11.2018, autor KDU - ČSL 

Výsledky jednání ustavující schůze zastupitelstva obce (konané dne 5.11.2018)

Starosta obce: Ing. Dalibor Dvořák (SNK 2018)

Místostarosta obce: Mgr. Jaromír Chvostek (SNK 2018)

Radní: Ing. Radislav Folta (SNK 2018), Slavoj Palička (Rodáci pro svou obec), Ing. Jan Menšík (Rodáci pro svou obec)

Finanční výbor: předseda Ing. Petr Šupík (SNK 2018), Ing. Yvona Korpasová (SNK 2018), RNDr. Michal Janošek Ph.D. (Rodáci pro svou obec), Mgr. Vladimír Pavlosek (Rodáci pro svou obec), Otakar Mlčoch (KDU-ČSL)

Kontrolní výbor: předseda Ing. Ivo Trybulovský (KSČM), Slavoj Palička (Rodáci pro svou obec), Pavel Folta (KDU-ČSL)


Vedení obce se tedy fakticky ujalo Sdružení nezávislých kandidátů 2018 se ziskem starosty, místostarosty, většiny v radě obce (tři členové z pěti), předsedy finančního výboru a člena finančního výboru. Dva radní získali Rodáci za svou obec, dále dva členy finančního výboru a člena kontrolní komise. KSČM získala předsedu kontrolního výboru. KDU-ČSL získala čelna finančního výboru a člena kontrolního výboru. Gratulujeme. 


6.11.2018, autor KDU - ČSL

Změna otvírací doby sběrného dvora - zimní období

Zima se blíží a dotýká se to i běžného provozu obce. Sběrný dvůr mírně omezuje svůj provoz a s tím souvisí změna pracovní doby!

středa:   12 - 17

sobota:   8 - 12

Tato změna je platná v termínu 1.11.2018 - 30.3.2019


8.10.2018, autor KDU - ČSL  

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v číslech

V uplynulých volbách obhájila místní organizace KDU - ČSL dva mandáty a v zastupitelstvu zasedne Pavel Folta, který byl i členem minulého zastupitelstva. Gratulujeme!

Paní Danu Ryšavíkovou vystřídá Otakar Mlčoch, nováček v zastupitelstvu. Paní Ryšavíkové děkujeme za dosavadní práci pro obec i KDU - ČSL, panu Mlčochovi gratulujeme. 

A jak tedy volby dopadly v číslech? KDU - ČSL získala 16,69% vašich hlasů. Děkujeme! 

Pavel Folta získal za KDU - ČSL nejvíce preferenčních hlasů - 388. Otakar Mlčoch pak získal 259 hlasů.

Pro celkové výsledky doporučujeme navštívit jednu z mnoha stránek, které výsledky nabízejí. Například stránka:

https://volby.idnes.cz/komunalni-volby-2018.aspx?t=vysledky-obec&o=14&o2=CZ0806&o3=598739&obec=stara-ves-nad-ondrejnici

Zde najdete výsledky celkem pěkně pohromadě. Gratulujeme i ostatním zvoleným zastupitelům.


3.10.2018, autor Otakar Mlčoch  

"Zrušení" pošty ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Vážení přátelé! Česká pošta s. p. přechází na nový model provozování svých poboček, což se dotýká i pobočky v naší obci. Jak se můžete dočíst níže ve vyjádření starosty, pana Dvořáka, nejedná se o zrušení pobočky. Nicméně je ve hře možnost převzetí poštovních služeb soukromým provozovatelem na principu franšízu, lidově řečeno provozování poštovních služeb soukromníkem dle příručky. To je jistě šlechetné, že soukromník chce provozovat poštovní služby, ale jsme přesvědčeni, že se jedná o úkol nelehký a je možné, že soukromník po čase tuto službu přestane nabízet a obec by se mohla ocitnout zcela bez poštovních služeb. Citujeme pana starostu: "Je naprosto nepochybné, že pro bezmála třítisícovou obec - a zejména pro starší generaci - je profesionální fungování pošty nenahraditelné.". Pokud tedy bude chybět profesionální fungování pošty, pak se zcela jasně nabízí myšlenka, že bude chybět i ta méně profesionální pošta v rukou soukromníka. Jestliže tedy necháme poštu soukromníkovi, již nemáme možnost "pohlídání" udržení pošty v naší obci. Jestliže však můžeme s Českou poštou s. p. uzavřít dohodu, pak máme mnohem větší jistotu v tom, že pobočka pošty bude u nás fungovat i nadále. Je tedy nutné dát jasně najevo České poště s.p. názor všech občanů naší obce.

Jak to vidíte vy? Můžete nám napsat lidovcistaraves@seznam.cz   svůj názor. Pokusíme se prosadit petici za zachování pobočky České pošty s.p. ve stávající podobě, neboť jsme přesvědčeni o nutnosti zajištění poštovních služeb v obci pod kontrolou nás všech občanů. Petice má sloužit jako podklad pro nejbližší jednání zastupitelstva po letošních obecních volbách, kde se o situaci pobočky České pošty s.p. má jednat.


Nyní vyjádření pana starosty:

Vyjádření k informaci o "zrušení" pošty

Tento název není zvolen "jen tak". Pošta Partner (https://partnercp.cz/) je totiž oficiální název iniciativy státního podniku Česká pošta, se kterou oslovuje obce a města republiky a snaží se zbavit vlastní zodpovědnosti a nabídnout způsob provozování pošty způsobem výhodným pro tento podnik - a tím logicky naprosto nevýhodným pro obec.

Obec obdržela nabídku v letních měsících a po projednání v Zastupitelstvu obce Stará Ves n. O., které se konalo 11. 9. 2017, tento návrh jednoznačně zamítla. Tím ovšem aktivita České pošty neskončila a ve druhém kole byli osloveni místní soukromí podnikatelé. A tady se manažerům pošty zatím podařilo uspět.

Je naprosto nepochybné, že pro bezmála třítisícovou obec - a zejména pro starší generaci - je profesionální fungování pošty nenahraditelné. Stejně tak je zřejmé, že umístění poštovního úřadu v centru obce je nejlepším možným řešením. Proto vedení obce podniká další kroky, které - věříme - povedou ke zvrácení tohoto stavu, i když patrně za cenu ústupků. V současné době existuje ústní dohoda s Českou poštou, že do 30. 11. 2018 neuzavře žádnou smlouvu s případným novým provozovatelem. Pokud by měla zájem provozovat poštu obec, dostala by přednost před ostatními uchazeči, ovšem za cenu vědomé ztráty cca 150 tis. Kč ročně bez možnosti ovlivňovat cenu poštovních služeb.

Ať to dopadne jakkoliv, pošta v obci se neruší, ale provozovatel přechází na jiný model fungování. Bohužel v případě Staré Vsi nad Ondřejnicí by došlo k horší dostupnosti služby.

Jednání s Českou poštou, s. p., nadále probíhají a o výsledcích budete průběžně informováni.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce


18.9.2018, autor Otakar Mlčoch   

Můžete srovnávat kandidáty na volební lavičce!

Na webu www.volebnilavicka.cz si můžete prohlédnout kandidáty nejen za KDU - ČSL, ale za jiné strany. Můžete si více přečíst o názorech kandidátů a dokonce je mezi sebou porovnávat. Tak snad z toho vyjdeme dobře... Přejeme příjemné čtení!

18.9.2018, autor Otakar Mlčoch  

Volební leták ke stažení!

Podařilo se nám odchytit Jirku Pilnáčka a vyfotit ho na stejném místě jako ostatní! A sluší mu to. Dáváme vám k dispozici nový letáček!

15.8.2018, autor Otakar Mlčoch 

Trocha statistiky z naší kandidátky...


Náš věkový průměr je 48 let. To je lepší, než jsme čekali!

Pánů je sedm a dam osm. Klasická přesila!

Třináct kandidátů bydlí ve Staré Vsi a jen dva v Košatce. No co tam robí...


aktualizováno 15.8.2018, autor Otakar Mlčoch, Marcel Janošec

Komunální volební systém v České republice


Komunální volební systém v České republice

Víte, že pokud volíte systémem křížkování jednotlivých kandidátů z různých politických uskupení, zároveň volíte i příslušné uskupení, do kterého patří vámi zakřížkovaný kandidát? A že tím můžete nechtěně dát hlas i konkurenční straně? Zajímá-li vás tato kulišárna volebního systému při komunálních volbách, pak následující řádky jsou určeny vám!

Způsoby volby: Volební systém je poměrný, ačkoliv se na první pohled tváří většinově. Ať je totiž počet kandidujících subjektů (volebních stran) jakýkoli, dostává volič pouze jediný volební lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Volbu lze pak provést třemi různými způsoby:

  • Na volebním lístku označit jednu celou volební stranu. V takovém případě dostává všechny hlasy označená strana.

  • Může vybírat kandidáty napříč stranami, přičemž každému dává jeden hlas (tzv. panašování) Zde je volba osobnosti ale pouze iluzorní, hlasy nejdou primárně zvolenému kandidátovi, ale straně (podrobněji v sekci problémy komunálního systému).

  • Volič nakonec může obě metody i zkombinovat. Označí tak jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům primárně zvolené straně od spodu. Pak jsou tyto odečtené hlasy dány stranám, za které vybraní kandidáti kandidují. Zaškrtnete-li tak například stranu A a pět kandidátů strany B, 5 posledních kandidátů strany A o své hlasy přijde.

Problémy komunálního volebního systému!!!!!!

Komunální volební systém je nejsložitější volební mechanismus používaný v Česku. Problém nastává především při rozdělování hlasů na mandáty, kdy volič zdánlivě vybírá jednotlivé osobnosti bez ohledu na stranickou příslušnost, nicméně jedná se o hlasy pro danou stranu a hlasy pro jednotlivé kandidáty se tak dají přirovnat k preferenčnímu hlasování. Hlasy, které obdrží strana jako celek se sčítají s těmi, které byly dány jednotlivým kandidátům. Systém se tedy chová stejně jako kterýkoliv jiný poměrný listinný systém používaný ve všech typech českých voleb vyjma senátních. Jinými slovy, panašováním nelze podpořit jednotlivého kandidáta bez toho, abychom nepodpořili i jeho stranu, za níž kandiduje. Křesla v zastupitelstvu se pak rozdělují klasicky od prvního místa na kandidátce, přičemž, pokud některý z kandidátů získal alespoň o deset procentvíce hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první místo listiny. Preferovaný kandidát tak musí pro zisk mandátu být výrazně lepší, a to v porovnání se všemi ostatními kandidujícími.

Co z toho všeho vyplývá?

Základní problém zřejmě spočívá v tom, že volby do obecních zastupitelstev jsou jediným typem voleb, kde volič může dát své hlasy více kandidujícím subjektům! Mnohem horší však je, že si voliči většinou tuto skutečnost pravděpodobně vůbec neuvědomují. Možnost křížkování konkrétních kandidátů napříč kandidátkami totiž vytváří zdání, že si mohou vytvořit svoje ideální zastupitelstvo. Ve skutečnosti tím, že označí křížkem konkrétního kandidáta, pouze dávají subjektu (volební straně), za který kandiduje, jeden svůj hlas. Že to byl hlas právě pana XY se bere v úvahu, až, když se přidělují získané mandáty konkrétním kandidátům a pan XY získal více hlasů, než byla vypočtená hranice pro změnu pořadí na kandidátce.

Výše uvedené výhrady k platnému volebnímu systému by v žádném případě neměly vést k tomu, že volič k volbám nepůjde. Každý volební systém má své výhody a nevýhody, o kterých je ovšem dobré vědět, a přizpůsobit tomu volební rozhodnutí.

Na paměti je nutno mít především tyto skutečnosti:

  • o tom, kteří kandidáti se dostanou do zastupitelstva, rozhoduje především celkový počet hlasů subjektu (volební strany), za který kandidovali, jejich umístění na kandidátce a pouze ve výjimečných případech hraje roli počet hlasů získaných daným kandidátem

  • každý volič má 15 hlasů, které by měl plně využít

  • křížkem před jménem kandidáta dáváte prvotně hlas volebnímu subjektu, za který daný kandidát kandiduje (ale jen jeden ze svých 15) a tak teprve druhotně, může tento váš hlas hrát roli při přidělování mandátu kandidátům.

Komunální volby jsou jednoznačně soubojem kandidujících subjektů, přestože možnost křížkování napříč kandidátkami vytváří iluzi, že jde o souboj jednotlivých kandidátů. Tuto skutečnost by měl volič respektovat při volbě své volební taktiky. To znamená, že nejprve by měl zhodnotit jednotlivé kandidující subjekty podle dvou základních kritérii:

  • věrohodnost a kompetence k výkonu funkce zastupitele kandidátů na cca prvních pěti místech kandidátky

  • míra souhlasu s volebním programem.

V případě, že jeho sympatie směřují jednoznačně k jednomu kandidujícímu subjektu, je jeho volební rozhodnutí jednoduché. Označí daný volební subjekt křížkem, což znamená, že dá všech svých 15 hlasů tomuto subjektu. Další možnosti volební taktiky již obsahují značná rizika. Sympatizuje-li např. s jedním kandidujícím subjektem, ale rád by podpořil i některé kandidáty z kandidátek jiných subjektů, dává těmto subjektům část svých hlasů, které budou mít vliv při přepočtu hlasů na mandáty. Volič tak vlastně vytváří konkurenci subjektu, se kterým sympatizuje, a navíc jeho hlasy mohou přispět k tomu, že mandát nezíská kandidát, kterému dal své hlasy, ale lídr jeho kandidátky. Při daném způsobu nakládání s hlasy voličů se pak jako nejméně vhodná jeví volební taktika křížkování kandidátů napříč kandidátkami kandidujících subjektů. Takový postup totiž prakticky znamená, že volič rozděluje své hlasy mezi více kandidujících subjektů, což vlastně popírá smysl voleb jako takových. Pokud volební systém neumožňuje přímé přidělování mandátů kandidátům podle počtu jimi získaných hlasů je tento způsob volební taktiky (zvláště pro voliče, který usiluje o změnu) v podstatě nesmyslný a vede k tomu, že volby dopadnou přibližně stejně jako v minulých volebních obdobích!