Co vám nabízíme?
Naše volební sliby jsou stejně náročné jako jste nároční vy!

aktualizováno 21.8.2018, autor Otakar Mlčoch

Ač je naše obec ve velmi dobré kondici, myslíme si, že existuje velký prostor pro zlepšování provozu obce a máme i pár nápadů pro nové projekty. V následujících odstavcích vám předkládáme výčet hlavních bodů, které jsou pro nás prioritou při správě naší obce.

Dvě obce - jeden cíl!

Proč takové heslo? Stará Ves nad Ondřejnicí je přeci jedna obec a Košatka nad Odrou je osada. Ano, tak to můžeme brát po úřední stránce, ale my jsme přesvědčeni, že z pohledu historického a krajinotvorného se jedná o dva celky ve vzájemné symbióze. V současnosti se však Košatka zdá být jaksi stranou.

Chceme obě části více propojit - ať už komunikacemi, tak i kulturně a čilejším společenským životem. Vzájemně semknutější život je podle nás přínosem nejen pro obec, ale i pro všechny občany. Zasloužíme si to!


Občanská vybavenost

Od obecných hesel ke konkrétním představám. Občanskou vybavenost považujeme za zásadní službu všem občanům. Řešíme zde body aktuální, ale i ty mířící do budoucnosti.

Úprava terminálu Ostrava Dubina - nedostatečné zázemí pro cestující.

Jsme přesvědčeni, že po diskuzi s provozovatelem terminálu můžeme zlepšit podmínky pro čekající na linkové autobusy. Zvláště za horšího počasí jsou podmínky "nehezké".

Úprava jízdních řádů - diskuze s okolními obcemi.

Mnoho z vás to zná - "vyhlídkové jízdy" po okolních obcích jako důsledek šetření v dopravě. Není to tak dávno, kdy byly linkové autobusy slušně obsazené. Nyní tomu tak již není, na pořad dne přichází individuální doprava, která není ani pohodlná, ani levná, ani ekologická. Obec nemálo přispívá na provoz, stejně jako okolní obce. Více obcí při diskuzi je pak větší síla.

Mobilní pečovatelská služba.

Pokud ne dnes, zítra ji možná budete potřebovat. Chceme mobilní pečovatelskou službu zřídit ihned a její služby plně podporovat. Je to důležité jak pro naše současné starší a zkušenější občany, tak i pro nás. Neodkládejme problémy na potom! Potom může být pozdě!

Řešení obchodu v Košatce n.O.

Nejen absence obchodu táhne Košatku ke dnu. Ovšem považujeme tento problém za zásadní. Různých variant podpory existuje mnoho. Rádi bychom se vydali cestou originálního přístupu od případného provozovatele. Jako příklad můžou sloužit obchody v odlehlých částech Šumavy, kdy přes den funguje firma jako obchod a kavárna, večer jako hospůdka a místo pro společenská setkání.

Využití monobloku a rozvoj obce.

Dodnes nikdo nepřišel se srozumitelným řešením využití bývalého vojenského monobloku. A po pravdě, ani my nemáme nic jiného, než vzdušné zámky. Není tedy na místě zadat řešení tohoto problému odborníkům? Stejně jako zpracovat dlouhodobý plán rozvoje obce, který by byl závazný i pro další zastupitelstva? Jasný směr rozvoje považujeme za jednu z priorit.

Spolkový dům ve Staré Vsi n.O.

Jedná se o dlouhodobější plán. Pociťujeme nedostatečné zázemí pro společenské a kulturní akce v naší obci. Jsme přesvědčeni, že všechny spolky v obci si zaslouží moderní budovu sloužící pro organizování jejich aktivit - plesů, koncertů, výstav, spolkové činnosti. Tuto vizi chceme konzultovat se všemi spolky, které  projeví zájem o využití uvažovaného spolkového domu. I tato kapitola spadá do rozvoje obce v budoucnosti, která je zatraceně blízko.

Ukázka Spolkového domu v Ratíškovicích. Fotky prezentujeme s laskavým svolením Ing. arch. Tomáše Havlíčka - autora architektonické podoby domu.


Provoz obce

Zastupitelstvo se starostou v čele je službou obci. Nejedná se o jakési právo vlády nad obcí. Jestliže tedy konáme službu, má být transparentní, účelná, ekonomicky přijatelná a hlavně pro všechny bez rozdílu.

Jednoznačná informovanost občanů o schůzích zastupitelstva.

Víte, kdy se sejde zastupitelstvo? Viděli jste někde pozvánku na zastupitelstvo? Víte, jak který zastupitel hlasoval? Kdo z vašeho okolí je vůbec zastupitelem? Pokud ano, gratulujeme. Z našich zkušeností však víme, že informovanost občanů není v pořádku. Tuto záležitost hodláme napravit - nejedná se o nic drahého, obec má k dispozici dostatečné možnosti pro informování občanů, ale nejsou využity správným způsobem. Chceme to změnit a dostat informace přímo k vám! A to jak elektronicky, tak i pomocí obecního rozhlasu a letáčků do schránek, abychom nevynechali žádnou skupinu občanů.

Inovace webu obce.

Webové stránky obce byly v době svého vzniku jistě pokrokové a vzhledově velmi povedené. Nicméně si zaslouží rekonstrukci - aktualizovat data o spolcích a firmách, doplnit kalendář akcí, zrušit nesmyslnou nutnost stahování dokumentů pro jejich přečtení, možnost veřejných hlasování... Je toho mnoho, ale umíme to řešit.

Úprava odpadového hospodářství.

Buďme sousedsky kolegiální a přijměme osvobození od poplatků novorozencům v roce jejich narození, čtvrtým a dalším dětem ve společné domácnosti do jejich 18-ti let a všem spoluobčanům, kteří dosáhnou požehnaného věku 85 let.

Větší podpora spolků.

Jsme přesvědčeni, že naše spolky jsou na vysoké úrovni a jejich činnost je nezastupitelná. Obec v nich má obrovskou výhodu. Nechceme, aby obec svými aktivitami spolkům konkurovala, není to její úloha. Úlohou obce je podpora těchto spolků tak, aby jejich činnost nestrádala materiálně či finančně. Proto chceme veškerou energii věnovanou na obecní akce (např. obecní ples) přesměrovat na naše spolky a tím podpořit jejich aktivity. Takovou podporou obohacujeme všechny občany obce. V případě akcí pořádané obcí pak chceme do rozhodování o podobě těchto akcí zapojit jak spolky, tak i vás - naše spoluobčany.

Motivace soukromého sektoru.

Obec nemůže stihnout vše, někdy ani něco sama neumí. Přitom naše obec je plná šikovných lidí, kteří umí pomoci či poradit. Chceme takové odborníky motivovat k veřejně prospěšným akcím (což není jen zametání chodníků...) vyhlášením grantů, v rámci možností nejen pro spolky, ale i pro fyzické či právnické osoby.

Revitalizace veřejného osvětlení.

V rámci celé obce chceme přejít na úsporné světelné zdroje a realizovat veškerá opatření pro minimalizaci světelného smogu.

Energeticky soběstačná obec.

Zde se rozbíháme na dlouhou trať, jedná se o záležitost snad i na několik dekád. Základem je studie proveditelnosti takového projektu. A není to jen o obci, ale i o naší škole - základem vzdělanosti v naší obci, také i o spolcích a nově vznikajících občanských uskupení. Jsme přesvědčeni, že máme zodpovědnost nejen za naši obec, ale i za celý ekosystém. Můžeme toho udělat možná málo, ale můžeme. A o to jde!


Bezpečnost v obci

Ve Staré Vsi a v Košatce  je mnoho míst, která jsou svým řešením, nebo špatným technickým stavem, nebezpečná všem, kdo se po nich pohybují. Není úkolem tohoto odstavce se věnovat všem takovým místům, chceme uvést pouze pár míst. Pokud víte o dalších, dejte nám vědět  (sekce Ptejte se) a my budeme tyto věci řešit.

Řešení křižovatky silnice č. 58 směrem od Petřvaldu, odbočka na Starou Ves n. O.

Havarijní stav komunikace mezi Košatkou a Starou Vsí a na Horním konci.

Doplnění zrcadel na křižovatce Na Hůře - špatný rozhled při výjezdu ze směru od zámku, od prodejny Hruška, ze směru od hasičárny.

Havarijní stav mostu v Košatce přes Lubinu.

Cyklostezky, chodníky - do Košatky, po Staré Vsi. A nemusí se jednat o betonová superdíla. Možností je hodně.

Řešení průjezdu kamiónů přes Starou Ves a Košatku. Je v našem zájmu regulovat kamionovou dopravu tak, aby po naší vesnici jezdili kamióny patřící pouze našim občanům či firmám z naší obce.